Skip to main content

تاریخچه طب سوزنی

history

هزاران سال پیش در کشور چین باستان که انسانها جهت جنگیدن از تیر و کمان استفاده میکردند در مواقعی سربازان متوجه می شوند که در اثر اصابت تیر به نقاطی از بدنشان بعضی از بیماریهایشان بهبود پیدا می کرده است ویا به روایتی نیز بیان شده در چین باستان مردم دربرخی موارد احساس می کردند با فشار به نقاطی از بدنشان مثلا”:سردرد،خستگی یا کمر دردشان تخفیف پیدا می کرده است که اینها همگی شروعی برای اطبا قدیم جهت درمان بیماریها با استفاده از سوزنهایی از جنس چوب،سنگ واستخوان در اعصاری که هنوز فلزکشف نشده، بوده است و تعدادی از این سوزنهای غیر فلزی در موزه دانشگاه شانگهای چین محفوظ است.

برخورد جوامع بین المللی جهان به ویژه سازمان بهداشت جهانی با طب سوزنی چگونه بوده است؟

درقرن ششم طب سنتی چین در کشورهای همجوارمثل هند،کره،ژاپن وکشورهای خاور دور مورد استقبال قرار گرفت. پس از آن در کشورهای دیگر شروع به رشد کرد. سازمان بهداشت جهانی (WHO) درسال ١٩٧٢ازکشورچین جهت آموزش یاری طلبید وبا این طب برخورد بسیار منطقی داشته این مورد درمان را جزو درمانهای کل نگر (holistic) قرار داده و حتی موارد درمان توسط این ارگان بین المللی اعلام گردید و این رشته در کشورهای مترقی مثل آمریکا ، اروپا ، کانادا و استرالیا جایگاه خود را یافته و در این کشورها جزو پوشش بیمه قرار دارد و حتی در دانشگاههای بسیاری از این کشورها آموزش داده می شود و برخوردی جامع و علمی با این طب شده است . برای مثال در آمریکا که سیستم ارجاع اعمال میشود،بیمار پس ازپزشک خانواده درپاره ای مواردمستقیم به پزشک طب سوزنی معرفی میگردد.

این درمان برپایه عبور انرژی وخون در بدن می باشد که به مسیر عبور انرژی در بدن مریدین گفته می شود از نظر طب سنتی چین در انسان ١۴ مدار اصلی یا مریدین وجود دارد مدارهابه ارگانهای داخلی بدن ارتباط دارند،این ارگانها مثل یک زنجیر دایره وار که یک حلقه را تشکیل می دهند روی یکدیگر اثردارند.

body_400

حال در اثر عوامل خارجی مثل : استرس ، سرما ، …. یا عوامل داخلی بدن کم خونی ، پر کاری تیرویید و…. که باعث اختلال عمل این ارگانها میگردد سیکل تعادلی به هم ریخته شده و بیماری ظهور میکند حال در طب سنتی چین که ۴٢٠ نقطه روی این مدارها واقع شده با فرو بردن سوزن ( Acupuncture) یا فشار روی این نقاط (Acupressure) تعدیل حرکت انرژی و خون در بدن میشود و بالانس ارگانها ، که در اثر بیماری مختل گردیده ، برقرار می گردد و بیماری برطرف می شود.