Skip to main content

تاریخچه طب سوزنی

history

هزاران سال پیش در کشور چین باستان که انسانها جهت جنگیدن از تیر و کمان استفاده میکردند در مواقعی سربازان متوجه می شوند که در اثر اصابت تیر به نقاطی از بدنشان بعضی از بیماریهایشان بهبود پیدا می کرده است ویا به روایتی نیز بیان شده در چین باستان مردم دربرخی موارد احساس می کردند با فشار به نقاطی از بدنشان مثلا”:سردرد،خستگی یا کمر دردشان تخفیف پیدا می کرده است که اینها همگی شروعی برای اطبا قدیم جهت درمان بیماریها با استفاده از سوزنهایی از جنس چوب،سنگ واستخوان در اعصاری که هنوز فلزکشف نشده، بوده است و تعدادی از این سوزنهای غیر فلزی در موزه دانشگاه شانگهای چین محفوظ است.

برخورد جوامع بین المللی جهان به ویژه سازمان بهداشت جهانی با طب سوزنی چگونه بوده است؟

درقرن ششم طب سنتی چین در کشورهای همجوارمثل هند،کره،ژاپن وکشورهای خاور دور مورد استقبال قرار گرفت. پس از آن در کشورهای دیگر شروع به رشد کرد. سازمان بهداشت جهانی (WHO) درسال ١٩٧٢ازکشورچین جهت آموزش یاری طلبید وبا این طب برخورد بسیار منطقی داشته این مورد درمان را جزو درمانهای کل نگر (holistic) قرار داده و حتی موارد درمان توسط این ارگان بین المللی اعلام گردید و این رشته در کشورهای مترقی مثل آمریکا ، اروپا ، کانادا و استرالیا جایگاه خود را یافته و در این کشورها جزو پوشش بیمه قرار دارد و حتی در دانشگاههای بسیاری از این کشورها آموزش داده می شود و برخوردی جامع و علمی با این طب شده است . برای مثال در آمریکا که سیستم ارجاع اعمال میشود،بیمار پس ازپزشک خانواده درپاره ای مواردمستقیم به پزشک طب سوزنی معرفی میگردد.

طب فشاری یکی از شاخه های علوم درمانی جامع نگر (Holistic therapy) بوده و در واقع یکی از درمان های کامل کننده طبابت یا پزشکی و پرستاری یعنی (Coplementary) است. در واقع در حین انجام طراحی برای درمان و پیشگیری ازبیماری ها و رهایی از درد و نیز بیماری های مزمن، کل وجودی انسان از نظر جسمی- روحی- روانی (Whole bodymindspirit) در نظر گرفته می شود و امروزه در جوامع پیشرفته کاربرد وسیعی پیدا کرده است. به خصوص از سال 1981 ‏که بیماری ایدز شناخته شد، جهت اجتناب از انتقال بیماری توسط سوزن، به طور گسترده ای در بعضی موارد جانشین «طب سوزنی ‏» گردید. ‏طب فشاری آینده ای از طب سنتی چینی و تئوری طب خاور دور (شرقی) و طب سوزنی با بیش از چهار هزار سال قدمت به اضافه علم روان شناسی غربی است. این روش شفابخشی از هند و چین به ژاپن و سپس به شمال آمریکا رفته و نسبت به شرایط ونیازهای جوامع غربی تغییرکرده، تا این که از سال 1972 ‏توسط خانم آیونامارشاتیگارون (Ions marshua Teequarden ) به صورت امروزی پایه گذاری شده است. طب فشاری یاطب چینی بدون سوزن جزء فرهنگ پزشکی چین است که در سال های اخیر مورد استقبال محافل علمی جهان قرار گرفته است. اهمیت این روش در آن است که فقط از سر انگشتان دست ما کمک گرفته می شود و نیازی به استفاده از دارو، سوزن و هیچ وسیله درمان دیگر نیست.

feshar_400

اساس طب فشاری

امروزه متوجه این نکته شده اند که عامل یا متخصص طب سوزنی یا طب فشاری با انتخاب صحیح و مناسب نقاط طب سوزنی (Acupoint) و طراحی دقیق برای درمان موجب می شود که عکس العمل های دفاعی شفابخش و سودمندی را از راه انعکاس،تحریک نمایند، تحریک فیزیکی نقاط منتخب که غنی از استطاله های عصبی و با قدرت هدایت بسیار بالای جریان انرژی حیاتی می باشد، مکانیسم تاثیر طب فشاری را روی اعضایی که وابسته به این نقاط هستند، تشریح و توجیه می نماید. در مورد مکانیسم اثر طب فشاری تحقیقات فراوانی صورت گرفته است.