Skip to main content

این درمان برپایه عبور انرژی وخون در بدن می باشد که به مسیر عبور انرژی در بدن مریدین گفته می شود از نظر طب سنتی چین در انسان ١۴ مدار اصلی یا مریدین وجود دارد مدارهابه ارگانهای داخلی بدن ارتباط دارند،این ارگانها مثل یک زنجیر دایره وار که یک حلقه را تشکیل می دهند روی یکدیگر اثردارند.

body_400

حال در اثر عوامل خارجی مثل : استرس ، سرما ، …. یا عوامل داخلی بدن کم خونی ، پر کاری تیرویید و…. که باعث اختلال عمل این ارگانها میگردد سیکل تعادلی به هم ریخته شده و بیماری ظهور میکند حال در طب سنتی چین که ۴٢٠ نقطه روی این مدارها واقع شده با فرو بردن سوزن ( Acupuncture) یا فشار روی این نقاط (Acupressure) تعدیل حرکت انرژی و خون در بدن میشود و بالانس ارگانها ، که در اثر بیماری مختل گردیده ، برقرار می گردد و بیماری برطرف می شود.