Skip to main content

health_400

با چی کونگ تمام کاربردهای فیزیکی و ذهنی به گونه ای بهبود بخشیده می شوند که به خوبی سلامتی را به ارمغان می آورد، همه ی عضوهای مؤثر در حرکت کردن انسان با همکاری یکدیگرکارمیکنند، هر عضله ای یک کارکلیدی را بر عهده دارد، ما میتوانیم حتی به وسیله ی عضلا ت همه  اعضای درونیمان را درک کنیم، این هم، یک شرط لازم برای موفقیت در ورزش و همچنین زندگی روز مره و حرفه ای است.

به طور کل chikungبرای تمامی سنین از کودک پنج ساله تا افراد سالمند  بسیار مفید بوده و جهت حفظ سلامتی و طول عمر آنها موثر می باشد .

health2